رایگان

پنل کاملا رایگان!
امتحان کنید.
- تومان/ماه
 • 100 درخواست/ماه
 • بروزرسانی روزانه
 • تاریخچه نرخ ها
 • پشتیبانی محدود

ساده

پنل استاندارد بهمراه تعداد درخواست بیشتر در ماه. 59 هزارتومان/ماه
 • 720 درخواست/ماه
 • بروزرسانی ساعتی
 • تاریخچه نرخ ها
 • پشتیبانی در ساعات اداری
 • امکان تغییر نرخ مبدا
 • تبدیل نرخ ارز

پیشرفته

پنل بسیار محبوب با امکانات بیشتر و تعداد درخواست ماهیانه بیش از 8,600 درخواست در ماه. 179 هزارتومان/ماه
 • 8,460 درخواست/ماه
 • بروزرسانی هر 5 دقیقه
 • تاریخچه نرخ ها
 • پشتیبانی 24x7
 • امکان تغییر نرخ مبدا
 • تبدیل نرخ ارز
 • اجرای کوئری بر اساس تاریخ

حرفه ای

پنل بسیار جامع و تعداد درخواست ماهیانه بیش از 43,100 درخواست در ماه. 369 هزارتومان/ماه
 • 43,200 درخواست/ماه
 • بروزرسانی هر 1 دقیقه
 • تاریخچه نرخ ها
 • پشتیبانی 24x7
 • امکان تغییر نرخ مبدا
 • تبدیل نرخ ارز
 • اجرای کوئری در تاریخ های مختلف
 • اجرای کوئری تبدیل نرخ ارز بر اساس تاریخ